Srpske Misterije - Vlaška magija - NAJMOĆNIJA magija, Legenda Ljubica Zec