Negativna energijaGOOGLE o Ljubici Zec: Ona je LEGENDA
Negativna energija 


Većina svetske populacije je pod uticajem negativnih energija ili će da oseti njihov uticaj u godinama koje dolaze.

Takođe smo dali savete kako da prepoznate i umanjite efekat negativnih energija na sebe kroz duhovno isceljivanje i duhovnu praksu.

Jedna od prednosti duhovnog isceljivanja i duhovne prakse je to što možemo da shvatimo razliku između misli koje dolaze iz podsvesnog uma i misli koje potiču od negativnih energija.

Praktičan način da shvatimo tu razliku je da pratimo da li posle duhovnog isceljeljivanja ove misli nestaju ili da li im se jačina i učestalost smanjuje. Ipak, u početnoj fazi duhovne prakse biće teško da se jasno proceni razlika.

U prilog tome govori i činjenica da kada je uticaj suptilnog entiteta veoma jak, mogu proći meseci, pa čak i godine duhovnog isceljivanja i duhovne prakse pre nego što budemo sigurni odakle potiču te misli.

Kako negativne energije povećavaju želje u umu Negativne energije mogu da ometaju osobu tako što joj povećavaju želje u umu, a to se najčešće dešava na sledeći način: Negativna energija šalje direktnu komandu podsvesnom umu osobe ciljajući na centar za instinkte i centar za želje.

Na primer: ,,Sada uzmi alkohol”, ,,Pojedi čokoladu”, ,,Sada pogledaj film”, ,,Slušaj muziku”, ,,Uzmi drogu”, ,,Sada ti treba seks”.

Rezultat te komande je da se u osobi javlja jaka želja da radi po instrukciji. Osoba oseća potrebu da se tako i ponaša.

Kada se osoba odupire želji ili kad postoji Božja zaštita, ili kad osoba oseća Božansku svesnost (Čaitaniju) ili Blaženstvo onda negativne energije povećavaju jačinu želje.

Na primer ,,Pojedi kilograme hrane, pojedi svu hranu u kući”, ,,Imaj seks sa 30 žena” itd. (Komande ne moraju zvučati ovako kako su ovde date, ali princip komande i osećaja u umu je isti.)

Autosugestija/Autosuggestion

Drugi metod ima za cilj da u umu pogodi centar svega onoga što se osobi dopada ili ne, tako što joj se pošalje sugestija tipa ,,Ja volim čokoladu”, ,,Volim alkohol”, ,,Obožavam meso”.

Onda taj centar za dopadanje stvara utisak osobi da tako treba i da se ponaša. Tragalac za Istinom ne mora da ima razvijen centar dopadanja za takve stvari, ali će ipak osećati kao da takav centar postoji u podsvesnom umu.

U tom slučaju negativne energije ulažu dodatni trud, jer u umu tragaoca postoji centar za satvik želje koji deluje protiv takvih negativnih nagona.